เช่า pocket  wifi router ใช้ที่ญี่ปุ่น

เช่า pocket wifi ใช้ที่ญี่ปุ่น


เช่า pocket wifi ใช้ที่ญี่ปุ่น กับ iwifi.jp แชร์ใช้งาน wifi ที่ญี่ปุ่นด้วย pocket wifi

Support : 089-011-5757, 02-108-6155  : @iwifi
(ติดต่อ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. )
เช่า pocket wifi ใช้ที่ญี่ปุ่น แชร์ใช้งาน wifi ที่ญี่ปุ่นด้วย pocket wifi router
ขั้นตอนการเช่า Pocket WiFi : ลงทะเบียนเช่า -> รับใบเสนอราคา -> ชำระค่าบริการ -> แจ้งการโอนเงิน -> รับอีเมลยืนยันการโอนจากบริษัท -> จัดส่งเครื่อง
เช่า pocket wifi ซื้อซิมญี่ปุ่น
ไทย เช่า pocket wifi ไทย และ ซิมใช้ที่ ไทย

เช่า Pocket wifi ไทย

เช่า Pocket wifi ญี่ปุ่น
ความเร็ว 20 Mbps (Ais,True) เน็ตไม่จำกัด 
ราคา 1000 วัน /วัน
ความเร็ว 20 Mbps แชร์ใช้งานสูงสุดได้ถึง 10 User 

เช่า Pocket wifi ไทย

เช่า Pocket wifi ญี่ปุ่น
ความเร็ว 15 Mbps (Ais,True) เน็ตไม่จำกัด 
ราคา 700 วัน /วัน
ความเร็ว 15 Mbps แชร์ใช้งานสูงสุดได้ถึง 10 User 

เช่า Pocket wifi ไทย

เช่า Pocket wifi ญี่ปุ่น
ความเร็ว 6 Mbps (Ais,True) เน็ตไม่จำกัด 
ราคา 480 วัน /วัน
ความเร็ว 6 Mbps แชร์ใช้งานสูงสุดได้ถึง 10 User 

เช่า Pocket wifi ไทย

เช่า Pocket wifi ญี่ปุ่น
ความเร็ว 10 Mbps (Ais,True) เน็ตไม่จำกัด 
ราคา 500 วัน /วัน
ความเร็ว 10 Mbps แชร์ใช้งานสูงสุดได้ถึง 10 User 
เงื่อนไขการเช่าเครื่อง Pocket wifi  [ลูกค้าต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง]
QA 1 - ทำประกันเครื่อง

ค่าใช้จ่าย

- เช่ารายวันค่าประกันวันละ 50 บาท ไม่คืนเงินประกัน
- เช่ารายเดือนค่าประกัน เดือนละ 1,000 บาท ไม่คืนเงินประกัน

ความคุ้มครอง กรณีเลือกทำประกันเครื่อง

- ถ้าเครื่องเสีย ตกพื้น ตกน้ำ หน้าจอแตก เอาเครื่องกลับมาคืนเราได้ "ไม่ต้องเสียค่าซ่อม"
- ถ้าเครื่องหาย จ่าย 7,500 บาท/เครื่อง พร้อมเอกสารแจ้งความ
 
QA 2 - มัดจำเครื่อง

ค่าใช้จ่าย

มัดจำเครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท คืนเงินมัดจำ
นำเครื่องและอุปกรณ์มาคืนครบ คืนเงินค่ามัดจำเครื่อง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

ความคุ้มครอง กรณีเลือกทำประกันเครื่อง

- เครื่องหาย จ่ายเครื่องละ 15,000 บาท ต่อเครื่อง (จ่ายเพิ่มจากเงินมัดจำ)
- เครื่องเสีย จ่ายค่าซ่อมตามบิลที่บริษัทเรียกเก็บ
 
ตารางค่าในกรณีที่เครื่อง Pocket wifi มีปัญหา
 
อุปกรณ์ ราคา
(บาท)
ไม่ทำประกัน
ทำประกัน
ราคา (บาท) เครื่องชำรุด
เครื่องหาย
ราคา (บาท) มีเอกสาร
แจ้งความจากญี่ปุ่น
ไม่มีเอกสาร
แจ้งความจากญี่ปุ่น
Pocket WiFi 15,000.- 15,000.- 0.- 7,500.- 8,500.-
Simcard 800.- 800.- 0.- 400.- 560.-
USB Cable 1 Pcs. 400.- 400.- 0.- 200.- 280.-
AC Adapter 900.- 900.- 0.- 450.- 630.-
Battery 1,300.- 1,300.- 0.- 650.- 910.-
Carring Case 200.- 200.- 0.- 100.- 140.-
power bank 300.- 300.- 0.- 150.- 210.-
ค่าต่อสัญญาณ 1,200.- 1,200.- 0.- 1,200.- 1,200.-
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. รับเครื่อง Pocket wifi router ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น 1 วัน
2. คืนเครื่อง Pocket wifi router หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นไม่เกิน 1 วัน หากไม่สามารถคืนเครื่อง wifi router ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ค่าเช่า wifi router จะถูกเรียกเก็บเป็นรายวันตามจำนวนวันที่เกินกำหนด รวมทั้งค่าบริการในส่วนต่างๆ ที่ได้เลือกใช้บริการด้วย
3. ค่าใช้จ่ายในการรับเครื่อง-คืนเครื่อง Pocket wifi router ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
4. หากเครื่อง wifi router เสียหายขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องให้ (ในกรณีที่เช็คเครื่องจากไทยไปเรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้)
5. ภายหลังได้รับเครื่องแล้ว ค่าบริการจะถูกคิดตามจำนวนวันที่เช่า ไม่ว่าผู้เช่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่ก็ตาม
6. iwifi.jp ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูลเท่านั้น หากผู้เช่าถอดซิมออกจากตัวเครื่อง Pocket wifi เพื่อนำไปใช้งานโทรศัพท์ ค่าบริการจะถูกคิดเพิ่มตามจริง
7. ในกรณีที่นำเครื่องไปใช้งานและทำเครื่องชำรุด
- ผู้เช่าทำประกันเครื่อง นำเครื่องกลับมาคืนบริษัท ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าซ่อมใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีเครื่องหายจ่าย 50% พร้อมเอกสารแจ้งความ
- ผู้เช่าทำมัดจำเครื่อง ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้เช่าสมัครแพ็คเกจประกันสินค้าเพื่อความสบายใจกับตัวผู้เช่าเอง
8. ในกรณีที่นำเครื่องไปใช้งานและทำเครื่องสูญหาย
- ผู้เช่าทำประกันเครื่อง จ่าย 50% พร้อมเอกสารแจ้งความ (ประมาณ 7,500 บาท แล้วแต่รุ่นและค่าเปิดสัญญาณ)
- ผู้เช่าทำมัดจำเครื่อง ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้เช่าสมัครแพ็คเกจประกันสินค้าเพื่อความสบายใจกับตัวผู้เช่าเอง
9. การประกันเครื่องจะไม่ได้รับเงินค่าประกันคืน
10. ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันต้องเสียเงินค่ามัดจำเครื่อง เครื่องละ 3,000.- บาท เงินค่ามัดจำจะคืนเมื่อผู้เช่านำเครื่องส่งกลับคืนบริษัท (โอนเงินคืนทุกวันที 1 และ 16 ของทุกเดือน) หากเครื่องชำรุดเสียหายจะหักจากเงินมัดจำและต้องจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากเกินจากวงเงินมัดจำจะมีการเรียกเก็บเพิ่ม ดังนั้นเพื่อความสบายใจทั้งผู้ให้บริการและผู้เช่า แนะนำให้ทำประกันเครื่อง Pocket WiFi
11. ทางบริษัทเป็นเพียงตัวแทนให้เช่า ปัญหาด้านสัญญาณที่เกิดจากทางผู้กระจายสัญญาณนั้นเกินขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท
12. ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินให้กับผู้เช่าที่ชำระเงินเข้ามาแล้วและต้องการยกเลิกการเช่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม (เช่น ปิดสนามบิน เลื่อนการเดินทาง)
13. เนื่องจากมีผู้เช่านำระบบไปใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ เช่นการดาวน์โหลด Bittorrent ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมาก หรือ เล่นเกม ดู Youtube ดูหนังออนไลน์ Download โปรแกรมหรือไฟล์หนักๆ (ตรวจสอบพบว่าผู้เช่าบางท่านใช้งานวันเดียว 5 GB) ซึ่งการใช้งานจำพวกนี้เหมาะกับการใช้งานบนบรอดแบนด์หรือ ADSL มากกว่า เมื่อมีการนำไปใช้งานในลักษณะนี้ จะกระทบต่อการใช้งานโดยรวม ส่งผลให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ใช้งานได้ช้าเพราะถูกแย่งแบนด์วิธ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดเพื่อให้เครือข่ายโดยรวม สามารถให้บริการผู้เช่าทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Fair Usage Policy (FUP) หากผู้เช่ามีการใช้งาน wifi เยอะเกิน จะโดนจำกัดการใช้งานอัตโนมัติ ซึ่งมีผลทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางบริษัท iwifi.jp ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีนโยบายคืนเงินผู้เช่าหากเกิดกรณีนี้ขึ้น
14. ในกรณีที่ลูกค้าเช่าเครื่อง Pocket WiFi ของทาง iwifi ไปใช้งานไม่ว่าประเทศใดก็ตาม หากเกิดเหตุเครื่อง Pocket WiFi หรือ Network ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องธุรกิจ หรือว่า รายได้ของลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด ทางบริษัท iwifi ขอสงวนสิทธิ์ "ไม่รับผิดชอบ" ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น
15. ในกรณีที่ลูกค้าเช่าเครื่อง Pocket WiFi ของทาง iwifi ไปใช้งานไม่ว่าประเทศใดก็ตาม หากเกิดเหตุเครื่อง Pocket WiFi หรือ Network ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม หากลูกค้าตัดสินใจเปิดโรมมิ่งหรือใช้บริการ Pocket WiFi ของบริษัทอื่น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางบริษัท iwifi ขอสงวนสิทธิ์ "ไม่รับผิดชอบ" ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น
16. พนักงาน IWIFI.JP ไม่มีบริการลงทะเบียนเช่าให้ลูกค้า เนื่องจากป้องกันเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลการเช่า หากลูกค้ายืนยันให้พนักงานของทาง IWIFI.JP ลงทะเบียนเช่าให้ ทาง IWIFI.JP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดข้อ ผิดพลาดในทุกกรณี และถือว่าลูกค้าได้อ่านเงือนไขการเช่าอย่างละเอียด รับทราบและยอมรับเงือนไขการเชาก่อนการ อนุญาติให้พนักงาน IWIFI.JP ลงทะเบียนเช่าเรียบร้อยแล้ว


หน้าแรก   |   ค่าเช่า wifi router   |   ลงทะเบียนเช่า Pocket WiFi   |   วิธีเช่า Pocket WiFi   |   วิธีรับ-คืนเครื่อง Pocket WiFi   |   วิธีชำระเงิน

iwifi @copyright 2013 created by www.iwifi.jp
เช่า wifi ไปใช้ที่ญี่ปุ่น
ที่อยู่บริษัท : ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคารดี ห้องดี1 01 ชั้นที่ 1 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 089-011-5757, 02-108-6155    LINE ID : @iwifi    E-mail : info@iwifi.jp