เช่า pocket  wifi router ใช้ที่ญี่ปุ่น

SIM-card for Japan

The perfect temporary prepaid data traffic Simcard for Japan

Support : 089-011-5757 LINE ID : iwifi
(Contact Monday - Sunday TIME : 9.00 - 18.00)
E-mail : info@iwifi.jp    My Map    Address
เช่า pocket wifi ใช้ที่ญี่ปุ่น แชร์ใช้งาน wifi ที่ญี่ปุ่นด้วย pocket wifi router
Home    
 
The perfect temporary prepaid data traffic SIM-card for Japan! This prepaid data SIM-card is active for either 15 or 30 days, and may be disposed after use. As this MVNO SIM-card makes use of NTT docomo’s LTE network, you will be able to enjoy fast speed LTE 4G connection all over Japan. Even if you exceed the 100 MB per day, high-speed data limit, you will still be able to connect at 128 Kbps (Line, Facebook, Skype etc.). From 0:00 the next day, you can use another 100 MB of high-speed data. To ensure low cost phone usage during your short-term stay in Japan, be sure to try out the JapaEmo prepaid data SIM-card!
All Simcard
Chinese
Other
korea
taiwan
EU
Cambodia
Thai
Japan
Hong Kong
American

New Simcard

JP
Data Sim | Activate
JAPAN SIM 7 DAY  
PRICE 800 BAHT
 
JP
Data Sim | Activate
JAPAN SIM 15 DAY  
PRICE 950 BAHT
 
JP
Data Sim | Activate
JAPAN SIM 30 DAY  
PRICE 1,250 BAHT
 
JP
Data Sim | Activate
JAPAN SIM 7 DAY (Unlimit)  
PRICE 1,000 BAHT
 
EU
Data Sim | Activate
Simcard Europe  
PRICE 1,790 BAHT
 
US
Data Sim | Activate
Ready Sim 7 DAY  
PRICE 990 BAHT
 
US
Data Sim | Activate
Ready Sim 14 DAY  
PRICE 1,490 BAHT
 
US
Data Sim | Activate
Ready Sim 21 DAY  
PRICE 1,850 BAHT
 
US
Data Sim | Activate
Ready Sim 30 DAY  
PRICE 1,990 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
China Unicom  
PRICE 800 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
Hongkong & Macao  
PRICE 500 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
China & Hongkong  
PRICE 1,000 BAHT
 
HK
Data Sim | Activate
2 Day-Pass SIM - HK  
PRICE 390 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
AIS SIM2FLY (ASIA)  
PRICE 399 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
True Travel Sim Asia  
PRICE 399 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
AIS SIM2FLY (ASIA) - No Package For Export  
PRICE 399 BAHT
 
EU
Data Sim | Activate
AIS SIM2FLY (Europe)  
PRICE 899 BAHT
 
TH
Data Sim | Activate
True Tourist Sim  
PRICE 299 BAHT
 
TH
Data Sim | Activate
Dtac Happy Tourist Sim  
PRICE 299 BAHT
 
TH
Data Sim | Activate
AIS 4G NET SIM  
PRICE 88 BAHT
 
TH
Data Sim | Activate
AIS Traveller SIM 4G (49 Bath)  
PRICE 49 BAHT
 
TH
Data Sim | Activate
AIS Traveller SIM 4G (299 Bath)  
PRICE 299 BAHT
 
KH
Data Sim | Activate
Simcard Cambodia  
PRICE 650 BAHT
 
KR
Data Sim | Activate
Korea Sim 7 Day  
PRICE 1,250 BAHT
 
TW
Data Sim | Activate
Tiwan Sim  
PRICE 1,100 BAHT
 
HK
Data Sim | Activate
7 Day-Pass SIM - HK  
PRICE 650 BAHT
 
HK
Data Sim | Activate
14 Day-Pass SIM - HK  
PRICE 1,200 BAHT
 
JP
Data Sim | Activate
So Net SIM 7 DAY [Japan]  
PRICE 800 BAHT
 
Other
Data Sim | Activate
Simcard Asia (8 Country)  
PRICE 1,590 BAHT
 
TW
Data Sim | Activate
Chunghwa Telecom  
PRICE 1,000 BAHT
 
JP
Data Sim | Activate
JP Unlimit Simcard  
PRICE 1,200 BAHT
 หน้าแรก   |   ค่าเช่า wifi router   |   ลงทะเบียนเช่า Pocket WiFi   |   วิธีเช่า Pocket WiFi   |   วิธีรับ-คืนเครื่อง Pocket WiFi   |   วิธีชำระเงิน

iwifi @copyright 2013 created by www.iwifi.jp
เช่า wifi ไปใช้ที่ญี่ปุ่น
Head Office : 222/5 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 อีเมล : info@iwifi.jp